Prefabrike kolonlar 2 ana başlık altında temele bağlanır; Bunlardan biri masfallı olarak:

  • Pimlerle ya da çelik plaklarla yapılışıdır.
  • Diğeri ise ankastre olarak kolonun 1,5 katı kadar gömülme derinliği açılarak içine yerleştirilip zımbalanmasıyla gerçekleştirilir.
  • Çanak temel şeklinde ankraj bulonlarıyla yapılışı kolon temel birleşiminde temelden çıkan bulonların kolon ucunda bulunan deliklerden geçilerek sıkılmasıyla gerçekleşir.
  • Ankraj çubuklarıyla ise temelden çıkan çubuklar üst kolonda bulunan yuvalara ya da kolondan çıkan donatı çubukları temelde bırakılan yuvalara yerleştirilmesiyle gerçekleşir.
  • Çelik profil ya da plaklarla birleşim ise az moment aktarılması gerektiği durumlarda yapılır.
  • Kolondan temele büyük moment aktarımı gereken yerlerde çelik taban plaklarıyla temel birleşimine takviye yapılarak temel kolonla birleştirilir.