prefabrik-urunler

Prefabrik Beton Nedir?

Prefabrik kelimesi Türkçeye İngilizceden geçen bir kelimedir. “Ön” anlamına gelen “pre” kelimesi ile “yapı” anlamına gelen “fabric” kelimelerinin birleşimi ile oluşmuştur. İngilizcede “prefab” olarak kısa hali kullanıldığı gibi “prefabricate/ prefabricated, prefabrication” gibi kullanımları da görülür. Türkçede kelime anlamı olarak “parçaları önceden hazırlayıp konulacağı yerde bir bütün oluşturan, kurma” anlamına gelmektedir.

Yapıyı oluşturacak tüm parçalar statik hesaplamaları yapıldıktan sonra fabrika ortamında ön üretimi yapılır. Fabrikadaki üretimi tamamlanan parçalar montajın yapılacağı yere nakledilir. Belirlenen yerde parçaların montajının yapılmasının ardından oluşan yapıların genel adı prefabrikedir.

Prefabrik yapılar; deprem gerçeği ile yaşadığımız ülkemizde, Gölcük, Düzce ve Van depremlerinin ardından önem kazanmıştır. Bu ilgi ve önemin sebebi ise prefabrik yapıların, betonarme yapılardan daha fazla güvenilirlik, dayanıklılık ve düşük maliyet sunmasıdır. Bu avantajları sebebiyle betonarme yapıların yerine tercih edilen hazır yapılar denildiğinde ilk akla gelen ürünler prefabrik yapı çözümleridir.

Prefabrik yapılar sadece konut için değil, pek çok alanda kullanılmaktadır. Prefabrik yapılabilen başlıca yapılar: Fabrika ve şantiye yapıları, endüstriyel yapılar, rüzgar enerji kuleleri, stadyumlar, alışveriş merkezleri, alt/üst geçit yapıları, camiiler, ofisler, sosyal tesisler, okullar, hastaneler, kamp yapıları, askeri yapılar şeklinde sıralanabilir.

Prefabrik Hakkında

Herhangi bir inşaat malzemesi, yapı elemanı, yapı bileşeni, makine veya teçhizatın atölye veya fabrikalarda seri olarak imal edildikten sonra her türlü yapı inşaatının şantiyesinde, sadece yerleştirme ve montaj işlerine tabi tutulmasına prefabrikasyon denir.

Prefabrike yapılar, hızlı nüfus artışına paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geliştirilmiş olsa da beton ve betonarme elemanların üretiminde kalite kontrol ve kalitenin sürekliliği açısından da özellikle sanayi yapılarında tercih edilir hale gelmiştir

Prefabrike elemanlara dayalı teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, bazı ön şartların varlığına bağlıdır. Bunlar:

 • Büyük ölçekte bir yapı açığının süratle giderilmesi isteği
 • El emeğinin pahalılığı
 • Vasıflı iş gücünün azlığı
 • Teknik gelişme düzeyinin yeterliliği

Tüm bunların yanında, hizmet alanları içerisindeki talebin büyüklüğü ve sürekliliği de önem taşır.

Herhangi bir proje için en uygun teknolojinin seçimi, birçok parametrelerin yer aldığı oldukça karmaşık maliyet ve etkinlik analizine göre yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar prefabrike yapıların, yapım süresi, kalite artışı da dikkate alındığında geleneksel yapıya göre daha az maliyetli olduğunu göstermektedir.

Prefabrike yapılarda:

 1. Maliyetin düşmesini sağlayan faktörler:
 • Yapı elemanı üretiminde kalıbın çok kez kullanılarak iyileştirilmesi
 • İskeletin kısmen veya tümüyle ortadan kaldırılması
 • İş verimliğinin artması, yapının hafiflemesi ve malzemeden tasarruf etmesi
 1. Yapım sürecine hız kazandıran faktörler:
 • Eleman üretiminin şantiye işlerine paralel olarak sürdürülmesi
 • Üretimin mevsimsel duraklamalardan etkilenmemesi
 • Betonun kürünün uyun yöntemlerle yapılarak fabrika üretim süresinin kısalması
 1. Binalarda prefabrikasyon derecesi ve kullanım alanları
 • Geleneksel bir inşaatın içine bile en az %12 oranında prefabrikasyon imalar bulunabilmektedir

Bir inşaatta prefabrikasyona elverişli imalatlar:

 • Taşıyıcı sistem,
 • Taşıyıcı olmayan yapısal elemanlar,
 • Duvarlar, kaplamalar,
 • Doğramalar, çatı makasları, çatı örtüsü,
 • Sıhhi tesisat, banyo ve mutfak

Prefabrikasyon olarak genellikle, sanayi yapıları, hangarlar, depolar ve viyadüklerin kirişleri, üst geçitler, döşeme panelleri yaygın olarak bilinmektedir. Cansan Prefabrik olarak, köprü kirişleri, beton segment, beton travers, prefabrik taşıyıcı sistemler, cephe paneli, prefabrik TT döşeme ve prefabrik kutu menfez ürünlerimiz ile ülkemizin prefabrik ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz.