Öngerilmeli/Ardgerme Beton Nedir?

Modern mühendisliğin önemli gelişmelerinden olan öngerilmeli beton, klasik betornarmenin yetersiz kaldığı yerlerde iyileştirmelerle elde edilmiştir. Çeliğe yapay olarak iletilen gerilmenin aderans ile betona iletilip kesitte oluşabilecek gerilmelerin yok edilmesidir. Bu işlem esnasında yüksek dayanımlı beton ve haddelenmiş, yüksek elastik sınıra sahip, dayanıklı çelik donatı kullanılır. Prefabrik yapı inşaatlarında kullanılan işlem, betonda yapay olarak oluşturulan basınç gerilmeleri, işlem sonunda çekme gerilmenin yok edilmesini sağlar. Bu durumda çelik öngerilme ile oluşan yüksek gerilme altında çalışma özelliğine sahiptir.

Öngerme İşlemi

Dayanımı yüksek halatların germe kuvvetini prefabrike beton elemana aktarılması ve taşıma kapasitesinin sağlandığı yöntemdir. Kalıp içine yerleştirilen öngerme halatları, hesaplanan kuvvete göre hidrolik kriko yardımıyla gerilirler. Belirlenen dayanıma ulaşıldıktan sonra halatlar gevşetilir ve halat üzerindeki kuvvet aderans yoluyla betona aktarılır. Bu sayede kesite basınç uygulanır ardından kiriş dışında kalan halatlar kesilir.

Ardgerme İşlemi

Ardgerme işlemi, öngerme işlemi gibi dayanımı yüksek halatların betorname yapı elemanının taşıma kapasitelerini sağlayan yöntemdir. Öngermeden farkı biten elemanlarda uygulanmasıdır. Biten prefabrik yapı elemanlar monte edildikten sonra elemanların içine yerleştirilmiş boruların içinden ardgerme halatları geçirilir. Bu halatlar hidrolik krikolarla hesaplanan kuvvete göre gerilir ve kilitlenir. Boruların iç kısmına rötresiz grout basınçla doldurulur.